BADANIA I POMIARY TRANSFORMATORÓW

Wykonujemy badania techniczne transformatorów energetycznych:
 1. Grupy II – transformatory olejowe o mocy większej niż 2,5 MVA do 100 MVA oraz napięciu znamionowym górnym do 110 kV.
 2. Grupy III – transformatory olejowe o mocy do 2,5 MVA. 3.
 3. Grupy IV – transformatory w izolacji suchej i kompozytowej.
badania-transformatorow2
Rodzaje badań technicznych transformatorów wykonywanych w firmie OPA PW S.A.:
 • Wszystkie transformatory, niezależnie od mocy oraz napięć znamionowych, powinny być – przed włączeniem do eksploatacji, poddane badaniom pomontażowym. Celem badań pomontażowych jest sprawdzenie przydatności transformatora do eksploatacji i sprawdzenie czy podczas transportu, magazynowania i montażu na stanowisku jego pracy, nie wystąpiły w transformatorze zmiany lub usterki, które mogły wpłynąć na jego niezawodność w eksploatacji.

 • Celem badań okresowych jest systematyczna (okresowa) kontrola stanu technicznego transformatorów. Kontrole takie określają przydatność (lub nie) transformatorów do dalszej eksploatacji. Obserwacja wyników w czasie pozwala stwierdzić stopień i szybkość degradacji transformatora.

 • Badania poawaryjne transformatorów należy wykonać po samoczynnym wyłączeniu transformatora lub jeżeli mamy przypuszczenie iż nastąpiła wewnętrzna usterka transformatora.

 • Po każdym remoncie lub naprawie transformatorów należy wykonać badania kontrolne, stwierdzające możliwość włączenia transformatora do eksploatacji.

W zależności od rodzaju badania technicznego oraz od grupy, do której zaliczany jest dany transformator, różny jest zakres pomiarów i prób transformatorów. Wyróżnić można następujące pomiary i próby transformatorów, które wykonujemy w naszej firmie:
 • Oględziny zewnętrzne transformatora.
 • Pomiary przekładni transformatora oraz sprawdzenie grupy połączeń.
 • Pomiar rezystancji uzwojeń.
 • Sprawdzenie przełącznika zaczepów (podobciążeniowego przełącznika zaczepów).
 • Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń.
 • Pomiar pojemności uzwojeń i współczynnika stratności.
 • Pomiar prądów magnesujących.
 • Badanie stanu mechanicznego uzwojeń met. SFRA.
 • Analiza gazów rozpuszczonych w oleju (chromatografia oleju).
 • Badanie właściwości oleju.
 • Oznaczenie zawartości wody rozpuszczonej w oleju.
 • Sprawdzenie wyposażenia transformatora.
 • Sprawdzenie działania przekaźnika Buchholza.
 • Sprawdzenie działania szaf sterowniczych, układu chłodzenia i napędu przełącznika, wskaźników przepływu oleju, zaworów oraz termostatów.
 • Sprawdzenie odpowietrzenia transformatora, chłodnic, pomp, izolatorów przepustowych, konserwatora, przełącznika zaczepów, przekładników itd.
 • Sprawdzenie silikażelu w odwilżaczu.
 • Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej szaf sterowniczych.
 • Badanie termowizyjne transformatorów.
 • Badanie drgań kadzi transformatora (analiza wibroakustyczna transformatora).
 • Pomiar poboru mocy czynnej silnika podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
 • Oraz inne..

 

OSOBA KONTAKTOWA

Janusz Pubrat
e-mail: januszpubrat@opa.pl
tel. kom: 500 030 503
tel. stacjonarny: 32 278-42-48(49) w.132