OŚRODEK POMIARÓW I AUTOMATYKI PW S.A. – ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE!

Świadomi naszych działań oraz wpływu na otaczającą nas rzeczywistość tj. społeczeństwo, środowisko naturalne, pracowników i warunki pracy prowadzimy działalność w oparciu o przejrzyste i etyczne postępowanie, które:

  • przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju;
  • uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
  • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
  • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.